Gulatingstaden

– fødestaden til Europeisk lov og rett.

To tingstader

skaper forvirring

Om det er rett tolking av eldre skrifter at Gulatinget vart flytta, så er
det rimeleg at historiegranskarar har «klødd seg i hovudet» og sett etter mogelege andre tingstader enn Flolid/Guløy.

Men fleire har forstått at flyttinga eventuelt har skjedd
i same geografiske område – frå og til «Guløy tingstad rettom».

På denne nettstaden kan du lese meir om dette og andre saker som set Gulatingstaden i sitt rette lys.

«Det fryktelege er at når ein søkjer sanninga så finn ein ho».

(Rémy de Gourmont)

(Me veit ikkje sikkert kor gamalt Gulatinget er, men skriftlege kjelder tyder på at det kan ha eksistert frå før år 900. Rundt år 1300 vart det flytta til Bergen.)

Translation from Norwegian to other languages are automatized,so please accept some minor errors due to local Norwegian words and expressions.

Example: Gulatingstaden is not a city/village but a certain place where the old lawcourt Gulatinget were held once a year.

Gulatinget minnesmerke

Gulatingstaden.no
Website: Seek.no
Dronevideo: Friis Media
Musikk: Danheim «War of the North»
Kontakt: Bruk kontaktskjema nedanfor

Forfattar og samfunnsdebattant

Jan Kidøy, ansvarleg redaktør

Kontaktskjema

14 + 2 =